Телефон: 02-307-2208

Средно Училиште на Град Скопје

Гимназија "НИКОЛА КАРЕВ"


СУГС "НИКОЛА КАРЕВ"
АДРЕСА
Никола Русински 2, 1000 Скопје, Северна Македонија
 ЛОКАЦИЈА
КОНТАКТ
Телефон: 02-307-2208 nikkarev@yahoo.com
Е-ПОШТА
ФОТО АЛБУМ
Погледни ја нашата Интернет галерија
ГАЛЕРИЈА
ФЕЈСБУК ГАЛЕРИЈА
Посети ја нашата Фејсбук страница
ФЕЈСБУК
ИНСТАГРАМ АЛБУМ
Посети ја нашата Инстаграм страницa
ИНСТАГРАМ

МНОГУ НАГРАДИ
и признанија
Ние сме училиште со најстара традиција и култура, кое нуди најсовремена настава со креативност и дисциплина. Ние секогаш стремиме кон повисоки цели кои одговараат на сите предизвици.